România în NATO

Programul NATO de Investiții în Securitate

Programul NATO de Investiții în Securitate (NSIP) este un program pe termen lung finanțat de toate statele membre NATO. Având la bază cerințele identificate în cadrul Procesului NATO de Planificare a Apărării (NDPP), NSIP pune la dispoziție capabilități finanțate în comun necesare îndeplinirii nivelului aliat de ambiţie. NSIP vizează asigurarea păcii, securităţii şi stabilităţii prin consolidarea şi menţinerea unei legături transatlantice puternice care demonstrează solidaritatea aliaţilor, dar şi prin continuarea practicilor de acceptare şi asumare a rolurilor, riscurilor, responsabilităţilor, costurilor şi beneficiilor care decurg din apartenenţa la Alianța Nord-Atlantică.

Pentru punerea la dispoziţie a investiţiilor finanţate în comun, statele aliate au agreat o serie de principii esenţiale care trebuie îndeplinite înaintea oricărei autorizări de cheltuieli. Cel mai important dintre acestea este principiul ,,Over and Above” care presupune asigurarea acelor capabilităţi necesare Alianţei care nu există în inventarele statelor membre (,,Over” what is currently available within the Nations’ inventories) şi care sunt peste (,,Above”) ceea ce se consideră a fi rezonabil să fie asigurat de un singur aliat. În plus, eligibilitatea capabilităţilor finanţate în comun este limitată, în general, la asigurarea de facilităţi statice pentru structura de comandă a NATO, instalaţii permanente, echipamente dislocabile, sisteme de comunicaţii şi informatică şi facilităţi de răspuns la crize. De asemenea, statele membre au agreat ca fiind eligibil pentru finanţarea în comun numai nivelul minim de îndeplinire a cerinţei militare (Minimum Military Requirement), care este definit drept ,,cea mai austeră facilitate necesară pentru îndeplinirea unei cerinţe militare identificate de autorităţile militare ale NATO”.

Capabilităţile finanţate în comun sunt puse la dispoziţia Alianţei de către autorităţile de implementare desemnate din rândul statelor membre, Comandamentelor Strategice sau Agenţiilor NATO, în conformitate cu termenele de implementare şi profilul financiar agreat.

În cadrul NSIP, România sprijină dezvoltarea capabilităţilor cheie necesare îndeplinirii nivelului aliat de ambiţie, inclusiv a celor care vizează implementarea Planului de Creştere a Capacităţii Operaţionale a Alianţei. De asemenea, România este determinată să implementeze la termen proiectele NSIP pentru care a fost desemnată autoritate de implementare şi sprijină o participare transparentă, deschisă tuturor companiilor eligibile, la procedurile competitive organizate pentru implementarea proiectelor finanţate în comun.

Procedura de acordare certificatelor de eligibilitate pentru societăţile comerciale româneşti care doresc să participe la licitațiile NATO este descrisă pe website-ul următor: http://economie.gov.ro/aparat-propriu/industria-de-aparare.

Oportunități privind participarea la procedurile competitive organizate în cadrul NATO pot fi identificate accesând adresele de mai jos:

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage;

http://www.ncia.nato.int/industry/pages/home.aspx;

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx;

http://www.nato.int/cps/en/natolive/62249.htm;

http://www.dpa.ro/pentru-contractori/contracte-parteneri/notificari.

 Actualizat: ianuarie 2019

In prim plan

NATO Secretary General highlights Romania’s contributions to Euro-Atlantic security

09.01.2020

Secretary General Jens Stoltenberg underscored Romania’s valued contributions to NATO in a meeting with Prime Minister…

Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Romania, Ludovic Orban

09.01.2020

Last Last updated: 09 Jan. 2020 15:10 (As delivered) Prime Minister Orban, Ludovic, A…

Visit to NATO by the Prime Minister of Romania

07.01.2020

On Thursday 09 January 2020, the NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, will meet the Prime Minister of Romania, Mr.…