România în NATO

Modernizarea Alianţei

Procesul de modernizare a NATO este în principal generat de cerința asigurării unei Alianțe capabile să își atingă obiectivele sale, să se adapteze la schimbările din mediul de securitate și să fie capabilă să contracareze riscuri și amenințări curente sau viitoare. Conceptul este fundamentat pe deciziile asumate în 2010 de reformare a agențiilor NATO și a structurii de comandă, precum și pe alterarea din 2014 a mediului de securitate, care a condus la revigorarea misiunii aliate de apărare colectivă.  În plus, procesul de modernizare este influențat de și conceput pentru a include demersurile actuale de adaptare a structurii de comandă aliate (NCS), precum și a celor de contracarare a terorismului sau de proiectare a stabilității în regiunile învecinate.

Se anticipează că modernizarea NATO va permite creșterea eficienței și eficacității activităților aliate, sporirea transparenței, inclusiv prin publicarea auditurilor financiare, îmbunătățirea capacității aliate de luare a deciziilor, conectarea mai eficientă a priorităților politice și militare la resursele existente, în mod special prin creșterea eficienței procesului de furnizare a capabilităților finanțate din fonduri comune. Este preconizat că acest proces va constitui unul dintre subiectele principale ale Summit-ului NATO din iulie 2018 de la Bruxelles, atunci când șefii de state și de guverne aliate vor decide cu privire la parcursul viitor al conceptului, pe dimensiunea de adaptare a structurii de comandă, respectiv adaptare instituțională.  

Adaptarea Structurii de Comandă Aliate (NCS), decisă la Summit-ul de la Varşovia în 2016, este parte a procesului mai amplu de reformă şi modernizare a NATO şi are ca scop crearea unei structuri mai eficiente, flexibile şi cu un grad superior de răspuns, care să facă faţă provocărilor şi ameninţărilor mediului de securitate aflat în continuă evoluţie.

În noiembrie 2017 miniştrii apărării au agreat modelul general al structurii care cuprinde ca elemente cheie: un nou comandament întrunit de forţe responsabil pentru regiunea Atlantică care va asigura securitatea liniilor de comunicaţii transatlantice; un comandament şi elemente logistice în cadrul comandamentelor europene; un nou centru operaţional de apărare cibernetică care să integreze capabilităţile cibernetice în planificarea şi operaţiile NATO.

Pe baza acestui model general, în februarie 2018 miniştrii apărării au aprobat design-ul optim pentru îndeplinirea cerinţelor  generale ale NCS astfel încât să fie potrivit îndeplinirii misiunilor sale. Implementarea acestui design va conduce la crearea unei structuri robuste şi agile, care, împreună cu comandamentele de la nivelul Structurii de Forţe ale aliaţilor, va fi capabilă să îndeplinească toate funcţiile şi să asigure comanda şi controlul simultan pentru toate tipurile de misiuni asociate celor trei sarcini fundamentale ale NATO.

Următoarea etapă a procesului de adaptare va fi marcată în iunie 2018, când se va aproba plafonul de încadrare la pace a noii structuri, locaţia geografică a noilor comandamente din cadrul Structurii de Forţe, calendarul de implementare şi se vor oferi direcţionări politice referitoare la implicaţiile implementării noii structuri din perspectiva resurselor.

Adaptare instituțională este parte a conceptului NATO de adaptare pe termen lung, alături de celelalte două dimensiuni derulate în paralel, de adaptare politică și militară.  Obiectivul vizat este acela de a sprijini constituirea unei alianțe capabile să se adapteze la schimbări, astfel încât capacitatea de anticipare și de reacție la schimbare să fie parte integrantă a modalității însăși de funcționare a Alianței. Eforturile actuale converg către îmbunătățirea nivelului de responsabilizare, a guvernanței și a transparenței.  În principal, Summit-ul NATO din 2018 ar putea viza agrearea unor modalități de îmbunătățire a furnizării capabilităților.

Martie 2018

 

 

In prim plan

Întâlnirea ministrului apărării naţionale cu secretarul american al apărării

13.02.2020

Miercuri, 12 februarie, în marja Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut loc întâlnirea…

Întâlniri bilaterale ale ministrului apărării naţionale în marja Reuniunii ministeriale a NATO

13.02.2020

În contextul participării la Reuniunea ministerială a NATO, ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a avut …

The official opening of the photo exhibition “Afghanistan: Faces of War”

12.02.2020

On February 12, Deputy Secretary General Mircea Geoană, Defense Minister Nicolae Ciucă, and the Chairman of the Military…