România în NATO

Marea Neagră

Consolidarea securităţii, stabilităţii şi democraţiei în regiunea Mării Negre reprezintă o prioritate pentru România. Scopul urmărit este de a contribui la ancorarea regiunii în comunitatea euro-atlantică prin stimularea cooperării regionale şi a atragerii sprijinului pentru aceste procese din partea instituţiilor europene şi euro-atlantice, inclusiv a NATO.
Marcând pentru prima dată includerea unor referiri la Marea Neagră în declaraţia unui Summit NATO, Summit-ul de la Istanbul din 2004, a evidenţiat “importanţa regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi a exprimat dorinţa NATO de a identifica modalităţi de a sprijini eforturile regionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii, prin utilizarea mecanismelor existente de cooperare ale statelor din regiune.
Declaraţiile adoptate la Summit-urile următoare, la Riga (2006), Bucureşti (2008), Strasbourg-/Kehl (2009),  Lisabona (2010)  şi Chicago (2012) au reflectat, de asemenea, importanţa acordată de Alianţă regiunii Mării Negre.
Într-un paragraf tematic dedicat Mării Negre, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti reafirmă “importanţa constantă a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi dorinţa Alianţei de a “continua să sprijine, în mod corespunzător, aceste eforturi orientate în funcţie de priorităţile regionale şi bazate pe transparenţă, complementaritate şi caracter cuprinzător, în scopul dezvoltării dialogului şi cooperării între statele de la Marea Neagră şi cu Alianţa”.
Acest mesaj a fost reiterat de Declaraţiile Summit-urilor de la Strasbourg-Kehl, Lisabona şi Chicago. În Declaraţia de la Chicago, şefii de state şi de guverne NATO evidenţiază importanţa  regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică şi încurajează eforturile în direcţia consolidării cooperării regionale, arătându-se disponibilitatea de sprijinire a acestora, “bazate pe priorităţi regionale şi dialogul între statele de la Marea Neagră şi dintre acestea şi Alianţă”.
Relevanţa pentru NATO a regiunii Mării Negre este bazată pe considerente multiple. Regiunea Mării Negre include, pe lângă state membre NATO, nu doar state partenere ale Alianţei, ci şi state care doresc să devină membri ai NATO.
Consolidarea de instituţii democratice şi eficiente în sfera sectorului de securitate este în interesul Alianţei, fiind o componentă importantă a succesului tranziţiilor democratice în regiune. Regiunea este o poartă de acces pentru resursele de petrol şi gaze transportate dinspre Asia Centrală şi Caucaz spre Europa. Securitatea infrastructurii energetice din regiune este esenţială pentru securitatea energetică a Europei.
Se înregistrează, totodată, dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor din sfera cooperării regionale în regiunea Mării Negre. Exemple ale dinamismului regional sunt Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), cooperarea navală şi de consolidare a încrederii în cadrul Blackseafor, Operaţiunea Black Sea Harmony, ce contribuie la întărirea securităţii maritime, precum şi iniţiative cu o sferă de acţiune mai largă.  O dovadă evidentă a acestui dinamism este şi lansarea, în 2006, a Euroregiunii Mării Negre, cu scopul de a sprijini dezvoltarea cooperării trans-frontiere între autorităţile locale, buna guvernare şi statul de drept.
NATO are capacitatea de a aduce valoare adăugată consolidării, pe baze regionale, a instituţiilor naţionale şi cooperării din sfera apărării şi securităţii, gestionării urgenţelor civile şi a protecţiei infrastructurii energetice în regiune.

 

Actualizat: mai 2013

Întrevederea secretarului de stat George Ciamba cu asistenți ai secretarului general al NATO

22.02.2017

Alături de întâlnirea cu secretarul general adjunct, programul vizitei la sediul NATO a secretarului de stat pentru…

Întrevederea secretarului de stat George Ciamba cu adjunctul secretarului general al NATO Rose Gottemoeller

22.02.2017

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euro-atlantic, George Ciamba, a întreprins, în…

Vizita la NATO a secretarului de stat George Ciamba

21.02.2017

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euro-atlantic, George Ciamba, se va deplasa, în…