România în NATO

Marea Neagră

Obiectivele majore ale României la Marea Neagră, definite prin strategia naţională în domeniu (2006), rămân neschimbate: consolidarea, în proximitatea estică, a unei zone stabile, democratice şi prospere, prin deschiderea spaţiului Mării Negre la valorile şi procesele de cooperare europene şi euro-atlantice, precum și dinamizarea cooperării regionale, cu accent pe proiecte şi beneficii concrete pentru cetăţenii statelor din regiune. Regiunea Mării Negre, ca parte a vecinătății imediate a UE, a figurat pe lista priorităților Președinției române a Consiliului UE în primul semestru al anului 2019, România acționând pentru intensificarea cooperării regionale la Marea Neagră, cu implicarea activă a UE, precum și pentru  plasarea, pe termen lung, a tematicii Mării Negre pe agenda UE.

În cadrul NATO, România urmărește obiective similare, respectiv menținerea Mării Negre pe agenda Alianței, consolidarea securității și a posturii NATO în această regiune ca parte a flancului estic aliat, respectiv sprijinirea constantă a dezvoltării parteneriatelor NATO cu statele din zonă, în scopul avansării aspirațiilor acestora, de integrare europeană și euro-atlantică, al realizării reformelor apărării și al consolidării capacităților lor de a-și asigura securitatea.

Marcând pentru prima dată includerea unor referiri la Marea Neagră în declaraţia unei reuniuni de nivel înalt a NATO, Summit-ul de la Istanbul din 2004, a evidenţiat “importanţa regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi a exprimat dorinţa NATO de a identifica modalităţi de a sprijini eforturile regionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii, prin utilizarea mecanismelor existente de cooperare ale statelor din regiune. Importanța acordată de Alianţă regiunii Mării Negre a fost reconfirmată cu prilejul reuniunilor ulterioare ale șefilor de stat și de guvern de la Riga (2006), Bucureşti (2008), Strasbourg-/Kehl (2009), Lisabona (2010)  şi Chicago (2012).  Într-un paragraf tematic dedicat Mării Negre, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti reafirmă “importanţa constantă a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi dorinţa Alianţei de a “continua să sprijine, în mod corespunzător, aceste eforturi care urmăresc priorităţile regionale şi sunt bazate pe transparenţă, complementaritate şi inclusivitate, în scopul dezvoltării dialogului şi cooperării între statele de la Marea Neagră şi între acestea și Alianţă”.
După izbucnirea crizei din Ucraina și anexarea ilegală și ilegitimă a Crimeii de către Rusia, situația de securitate în regiunea Mării Negre s-a deteriorat în mod constant. În cadrul NATO, România, în colaborare cu celelalte state aliate riverane, a acționat pentru a spori asistența practică a Alianței față de Ucraina, precum și pentru consolidarea măsurilor de apărare națională și colectivă care să răspundă creșterii masive a prezenței militare a Rusiei în Crimeea și acțiunilor sale în Marea Neagră. Răspunsul NATO a fost unul ferm, gradual și proporțional, centrat pe apărarea statelor aliate din zonă și pe asistența acordată partenerilor din regiune în domeniul reformelor apărării.

În acest spirit, Alianța a decis, la Summit-ul din Țara Galilor (2014), măsuri și activități de asigurare a securității în zona Mării Negre, prin crearea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și a unor unități de integrare a forțelor în România și Bulgaria, consolidarea planurilor de apărare, activități sporite de poliție aeriană, prezență maritimă și exerciții navale.

Pe fondul creșterii prezenței și intensificării acțiunilor militare ale Rusiei în zonă, la reuniunea șefilor de stat și de guvern de la Varșovia (2016), s-a trecut la o nouă etapă a acestor măsuri de descurajare și apărare, prin stabilirea unei prezențe înaintate adaptate în zona Mării Negre (tailored forward presence - TFP). Cu rol de prezență continuă, aceasta are scopul apărării statelor aliate din zonă și creșterii inter-operabilității între acestea și cu ceilalți aliați. Prezența înaintată adaptată cuprinde măsuri cu caracter defensiv în domeniul terestru, maritim și aerian, în curs de dezvoltare și implementare. În domeniul terestru, a fost creată, prin contribuția României și a altor state aliate, o brigadă multinațională sub comanda Comandamentului Multinațional pentru Sud-Est, la care participă, până în prezent, un număr de 13 aliați.

Totodată, Summit-ul NATO de la Varșovia a transmis un mesaj politic clar, prin care s-a reconfirmat faptul că regiunea Mării Negre rămâne o componentă importantă a securității euro-atlantice. S-a afirmat, totodată, că acțiunile Rusiei sunt contrare principiilor pe baza cărora s-au construit instrumentele regionale de creștere a încrederii. NATO și-a confirmat sprijinul pentru eforturile regionale ale statelor riverane Mării Negre de a asigura securitatea și stabilitatea zonei.

Conținutul integral al mesajului de la Varșovia referitor la Marea Neagră este redat mai jos:

We are also concerned by Russia's pattern of disregard for international law, including the UN Charter; its behaviour towards Georgia and the Republic of Moldova; its violation of fundamental European security arrangements and commitments, including those in the Helsinki Final Act; its long-standing non-implementation of the Conventional Armed Forces in Europe Treaty (CFE); and its use of military and other instruments to coerce neighbours. This threatens the rules-based international order and challenges Euro-Atlantic security. In addition, these developments may potentially have long-term effects on stability in the Black Sea region, which remains an important component of Euro-Atlantic security. Russia's current actions are contrary to the principles on which the established confidence building mechanisms in the Black Sea were built. We will continue to support, as appropriate, regional efforts by Black Sea littoral states aimed at ensuring security and stability”.

Ulterior, declarația Summit-ului NATO de la Bruxelles, din iulie 2018, preciza cu privire în special la prezența înaintată adaptată în zona Mării Negre:

We have also developed tailored Forward Presence in the Black Sea region.  In Romania, a multinational framework brigade for training Allies’ land forces is now in place, and work is underway to further develop the brigade’s capacity to contribute to the Alliance’s strengthened deterrence and defence posture.  A number of air and maritime measures in the Black Sea region have led to a substantial increase in NATO’s presence and maritime activity in the Black Sea.  We welcome progress towards the full implementation of the agreed measures, and particularly in the maritime domain, while noting that further work is required. 

Deciziile privind prezența înaintată în zona Mării Negre confirmă importanța securității și stabilității Mării Negre pentru Alianța Nord-Atlantică, precum și determinarea NATO și a statelor membre de a acționa solidar în scopul apărării și gestionării provocărilor de securitate din zonă.

În domeniul maritim, au avut loc așadar o creștere vizibilă a prezenței navale a NATO, precum și activități sporite de instruire și exerciții. La acestea s-a adăugat intensificarea activităților de instruire în domeniul aerian, în paralel cu continuarea prezenței, deși limitată, a avioanelor de patrulare maritimă  deasupra Mării Negre și a misiunilor de  poliție aeriană NATO în România și Bulgaria.

Prezența maritimă a NATO cuprinde exerciții și activități de instruire la care participă forțele navale permanente ale NATO, alături de vase ale statelor aliate riverane, ale altor aliați interesați, ca și ale Georgiei și Ucrainei. NATO asigură coordonarea acestor activități maritime, ceea ce permite o supraveghere superioară, de către Alianță, a situației din regiune, precum și asigurarea coerenței dintre activitățile NATO în Marea Neagră și activitățile maritime ale Alianței, în ansamblu. Toate aceste acțiuni sunt îndeplinite în conformitate cu prevederile Convenției de la Montreux. Creșterea prezenței NATO are un caracter defensiv, fiind o măsură echilibrată de sporire a inter-operabilității și de întărire a capacităților naționale de apărare. Aceasta conduce la o mai bună cunoaștere a situației din zonă, ca o contribuție la creșterea stabilității și predictibilității în regiune. 

Atenția aliată asupra Mării Negre este reflectată de pachetul de sarcini pentru această regiune, agreat de miniștrii aliați de externe în aprilie 2019 și trecut în revistă de aceștia ulterior, la 20 noiembrie 2019. Acest pachet vizează o abordare integrată a regiunii atât din perspectiva implementării posturii aliate de descurajare și apărare, cât și a relațiilor cu partenerii, fiind acoperite domenii precum instruirea forțelor navale și ale pazei de coastă, vizite  în porturi, exerciții, schimb de informații, creșterea interoperabilității și a rezilienței partenerilor.

Actualizat: decembrie 2019

 

In prim plan

Întâlnirea ministrului apărării naţionale cu secretarul american al apărării

13.02.2020

Miercuri, 12 februarie, în marja Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut loc întâlnirea…

Întâlniri bilaterale ale ministrului apărării naţionale în marja Reuniunii ministeriale a NATO

13.02.2020

În contextul participării la Reuniunea ministerială a NATO, ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a avut …

The official opening of the photo exhibition “Afghanistan: Faces of War”

12.02.2020

On February 12, Deputy Secretary General Mircea Geoană, Defense Minister Nicolae Ciucă, and the Chairman of the Military…