România în NATO

Marea Neagră

Obiectivele majore ale României la Marea Neagră, definite prin strategia naţională în domeniu (2006), rămân neschimbate: consolidarea, în proximitatea estică, a unei zone stabile, democratice şi prospere, prin deschiderea spaţiului Mării Negre la valorile şi procesele de cooperare europene şi euro-atlantice. 

În cadrul NATO, aceste obiective sunt urmărite prin sprijinul constant acordat de țara noastră dezvoltării parteneriatelor NATO cu statele din zonă, în scopul avansării aspirațiilor acestora de integrare europeană și euro-atlantică, realizării reformelor apărării și consolidării capacităților acestor state de a-și asigura securitatea.

Marcând pentru prima dată includerea unor referiri la Marea Neagră în declaraţia unui Summit NATO, Summit-ul de la Istanbul din 2004, a evidenţiat “importanţa regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi a exprimat dorinţa NATO de a identifica modalităţi de a sprijini eforturile regionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii, prin utilizarea mecanismelor existente de cooperare ale statelor din regiune. Importanța acordată de Alianţă regiunii Mării Negre a fost reconfirmată cu prilejul reuniunilor ulterioare ale șefilor de stat și de guvern de la Riga (2006), Bucureşti (2008), Strasbourg-/Kehl (2009), Lisabona (2010)  şi Chicago (2012).  Într-un paragraf tematic dedicat Mării Negre, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti reafirmă “importanţa constantă a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică” şi dorinţa Alianţei de a “continua să sprijine, în mod corespunzător, aceste eforturi care urmăresc priorităţile regionale şi sunt bazate pe transparenţă, complementaritate şi inclusivitate, în scopul dezvoltării dialogului şi cooperării între statele de la Marea Neagră şi între acestea și Alianţă”.
După criza Ucrainei și anexarea ilegală și ilegitimă a Crimeii de către Rusia, situația de securitate în regiunea Mării Negre s-a deteriorat în mod constant. În cadrul NATO, România, în colaborare cu celelalte state aliate riverane, a acționat pentru a spori asistența practică a Alianței față de Ucraina, precum și pentru consolidarea măsurilor de apărare națională și colectivă care să răspundă creșterii masive a prezenței militare a Rusiei în Crimeea și acțiunilor sale în Marea Neagră. Răspunsul NATO a fost unul ferm, gradual și proporțional, centrat pe apărarea statelor aliate din zonă și asistența acordată partenerilor din regiune în domeniul reformelor apărării.

În acest spirit, Alianța a decis, la Summit-ul din Țara Galilor (2014), măsuri și activități de asigurare a securității în zona Mării Negre, prin crearea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și a unor unități de integrare a forțelor în România și Bulgaria, consolidarea planurilor de apărare, activități sporite de poliție aeriană, prezență maritimă și exerciții navale.

Pe fondul creșterii prezenței și intensificării acțiunilor militare ale Rusiei în zonă, la reuniunea șefilor de stat și de guvern de la Varșovia (2016), s-a trecut la o nouă etapă a acestor măsuri de descurajare și apărare, prin stabilirea unei prezențe înaintate adaptate în zona Mării Negre (”tailored forward presence” - TFP). Cu rol de prezență continuă, aceasta are scopul apărării statelor aliate din zonă și creșterii inter-operabilității între acestea și cu ceilalți aliați. Prezența înaintată adaptată cuprinde măsuri cu caracter defensiv în domeniul terestru, maritim și aerian, în curs de dezvoltare și implementare. În domeniul terestru, a fost creată, prin contribuția României și a altor state aliate, o brigadă multinațională sub comanda Comandamentului Multinațional pentru Sud-Est, la care participă, până în prezent, un număr de 13 aliați. În domeniul maritim, va avea loc o creștere a prezenței navale a NATO, precum și activități sporite de instruire și exerciții. La acestea se va adăuga intensificarea activităților de instruire în domeniul aerian.

Prezența maritimă a NATO va cuprinde exerciții și activități de instruire la care vor participa forțele navale permanente ale NATO, alături de vase ale statelor aliate riverane și ale altor aliați interesați. NATO va asigura coordonarea acestor activități maritime, ceea ce va permite o supraveghere sporită, de către Alianță, a situației din regiune, precum și coerența dintre activitățile NATO în Marea Neagră și activitățile maritime ale Alianței în ansamblu. Toate aceste acțiuni vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile Convenției de la Montreux. Creșterea prezenței NATO are un caracter defensiv, fiind o măsură echilibrată de sporire a inter-operabilității și de întărire a capacităților naționale de apărare. Va conduce la o mai bună cunoaștere a situației din zonă, precum și la creșterea stabilității și predictibilității în regiune.

Totodată, Summit-ul NATO de la Varșovia a transmis un mesaj politic clar, prin care s-a reconfirmat faptul că regiunea Mării Negre rămâne o componentă importantă a securității euro-atlantice. S-a afirmat, totodată, că acțiunile Rusiei sunt contrare principiilor pe baza cărora s-au construit instrumentele regionale de creștere a încrederii. NATO și-a confirmat sprijinul pentru eforturile regionale ale statelor riverane Mării Negre de a asigura securitatea și stabilitatea zonei.

Conținutul integral al mesajului de la Varșovia referitor la Marea Neagră este redat mai jos:

”We are also concerned by Russia's pattern of disregard for international law, including the UN Charter; its behaviour towards Georgia and the Republic of Moldova; its violation of fundamental European security arrangements and commitments, including those in the Helsinki Final Act; its long-standing non-implementation of the Conventional Armed Forces in Europe Treaty (CFE); and its use of military and other instruments to coerce neighbours. This threatens the rules-based international order and challenges Euro-Atlantic security. In addition, these developments may potentially have long-term effects on stability in the Black Sea region, which remains an important component of Euro-Atlantic security. Russia's current actions are contrary to the principles on which the established confidence building mechanisms in the Black Sea were built. We will continue to support, as appropriate, regional efforts by Black Sea littoral states aimed at ensuring security and stability”.

Deciziile luate de constituire a prezenței înaintate în zona Mării Negre confirmă importanța securității și stabilității Mării Negre pentru Alianța Nord-Atlantică, precum și determinarea NATO și a statelor membre de a acționa solidar în scopul apărării și gestionării provocărilor de securitate din zonă.

 Actualizat: martie 2017

 

 

In prim plan

NATO Secretary General appoints Mircea Geoana as next Deputy Secretary General

17.07.2019

NATO Secretary General Jens Stoltenberg has decided to appoint Mircea Geoana from Romania as the next Deputy Secretary…

Numirea domnului Mircea Geoană ca Secretar General adjunct al NATO

17.07.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută numirea domnului Mircea Geoană ca Secretar General adjunct al NATO. Decizia…

Cea de-a doua zi a Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre NATO de la Bruxelles

27.06.2019

Miniştrii apărării din ţările aliate au avut joi, 27 iunie, în cea de-a doua zi a reuniunii, un schimb de opinii pe…