România în NATO

Controlul armamentelor convenționale, dezarmare și neproliferare

Politica aliată din acest domeniu se întemeiază pe angajamentul statelor membre de respectare, implementare și întărire a acordurilor și regimurilor de control al armamentelor, dezarmare și neproliferare, angajament stipulat în majoritatea documentelor strategice ale Alianței.

La Summit-ul de la București (aprilie 2008), șefii de stat și de guvern aliați au reafirmat rolul controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării pentru asigurarea păcii, securității și stabilității internaționale. Au luat notă, de asemenea, de raportul privind creșterea profilului NATO în domeniu și au însărcinat Consiliul Nord-Atlantic să evalueze aceste subiecte în mod periodic.
Drept rezultat, raportul pe această temă, prezentat la Summit-ul de la Strasbourg-Kehl (2009), a reflectat o gamă largă de activități și eforturi pentru prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, precum și pentru distrugerea surplusului de arme de calibru mic și mijlociu, ca și a surplusului de muniție. Raportul a stabilit ca obiectiv al Alianței creșterea nivelului de informare a opiniei publice cu privire la contribuția NATO în aceste domenii.
Declarația Summit-ului NATO de la Lisabona și Conceptul Strategic al Alianței adoptat cu aceeași ocazie (2010) au inclus în mod explicit, pentru prima dată, intenția Alianței de a sprijini crearea condițiilor pentru o lume liberă de arme nucleare, conform obiectivelor Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT), pentru a asigura promovarea stabilității internaționale și a unei securități egale pentru toți.
Adoptat la Summit-ul NATO de la Chicago (2012), raportul privind Revizuirea Posturii de Apărare și Descurajare a reiterat rolul controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării în îndeplinirea obiectivelor de securitate ale Alianței.
Declarația Summit-ului NATO din Țara Galilor (2014) evidențiază rolul controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării pentru realizarea obiectivelor de securitate ale Alianței. Eforturile întreprinse pe această linie pot avea un impact direct asupra mediului de securitate al NATO. De aici decurge necesitatea respectării tratatelor în materie, inclusiv a Tratatului privind Forțele Nucleare cu Rază Medie de Acțiune (INF) - element crucial al securității euro-atlantice.
Importanța controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării a fost reafirmată și cu ocazia Summit-urilor NATO de la Varșovia (2016) și Bruxelles (2018). Comunicatele ultimelor două Summit-uri reiterează angajamentul aliat față de întărirea și modernizarea regimului de control al armamentelor convenționale ȋn Europa, pe baza principiilor şi angajamentelor asumate, inclusiv cele privind reciprocitatea, transparența și acordul statului-gazdă pentru staționarea pe teritoriul său a forțelor și armamentelor aparținând altui stat. Referitor la Tratatul INF, prin Declarația Summit-ului de la Bruxelles din 2018, Alianța a evocat identificarea unui sistem rus (9M729) care generează preocupări importante. Ulterior, în decembrie 2018, miniștrii de externe aliați au emis o Declarație referitoare, între altele, la dezvoltarea și dislocarea sistemului rus 9M729, respectiv încălcarea Tratatului INF. Miniștrii aliați au făcut, totodată, apel la o revenire urgentă a Rusiei, pe deplin și în mod verificabil, în parametrii tratatului, responsabilitatea pentru menținerea sa în vigoare revenindu-i. Având în vedere constatarea de către Alianță a încălcării termenilor Tratatului INF, de către Federația Ruse, la 1 februarie SUA a anunțat suspendarea obligațiilor sale în cadrul tratatului, iar 6 luni mai târziu, la 2 august 2019, s-a retras, acest fapt însemnând practic încheierea tratatului. Acest subiect a fost discutat inclusiv în cadrul Reuniunii Consiliului NATO-Rusia din iulie 2019, dar fără modificarea poziției Federației Ruse.

Secretarul general al Alianței a avut un discurs cu caracter programatic la Conferința anuală a NATO cu privire la Controlul Armamentelor și  Dezarmare (Bruxelles, 24 octombrie 2019), în cadrul căruia a constatat erodarea regimului global de control al armamentelor, în principal datorită neaplicării de către Rusia a angajamentelor sale internaționale, dar și apariției unor noi actori și tehnologii. Ca atare, a arătat că NATO ar putea avea în vedere 4 domenii în care să acționeze: susținerea Tratatului pentru Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT), încurajarea adaptării regimurilor de control al armelor nucleare la noile realități, continuarea contribuției la modernizarea Documentului de la Viena și luarea în considerare a unor noi reguli și standarde cu privire la tehnologiile emergente, inclusiv tehnologiile avansate pentru rachete.
Poziția României
România acordă o atenție deosebită acestor teme și se implică în discuțiile desfășurate în cadrul NATO pe palierele respective, inclusiv în sfera controlului armamentelor convenționale, în mod particular în formatul Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Controlul Armamentelor Convenționale - High Level Task Force (HLTF). România pledează, totodată, pentru respectarea tratatelor din domeniul controlului armamentelor convenționale, precum Tratatul CFE (Conventional Armed Forces in Europe Treaty), modernizarea Documentului de la Viena, respectiv menținerea și întărirea Tratatului Cer Deschis (Open Skies Treaty).

Pentru informații suplimentare pe acest subiect, vă invităm să accesați și paginile de Internet următoare:
http://www.mae.ro/node/1525

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48895.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_169930.htm?selectedLocale=en

Actualizat: decembrie 2019

 

In prim plan

Întâlnirea ministrului apărării naţionale cu secretarul american al apărării

13.02.2020

Miercuri, 12 februarie, în marja Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut loc întâlnirea…

Întâlniri bilaterale ale ministrului apărării naţionale în marja Reuniunii ministeriale a NATO

13.02.2020

În contextul participării la Reuniunea ministerială a NATO, ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a avut …

The official opening of the photo exhibition “Afghanistan: Faces of War”

12.02.2020

On February 12, Deputy Secretary General Mircea Geoană, Defense Minister Nicolae Ciucă, and the Chairman of the Military…