România în NATO

Obiectivele Romaniei in NATO

Obiectivele României, ca stat membru al NATO, răspund intereselor naţionale ale ţării şi se pot defini astfel:

1.  O Alianţă robustă şi relevantă, bazată pe un parteneriat transatlantic solid

·         Sprijinim o Alianţă puternică şi capabilă să răspundă eficient tuturor ameninţărilor la adresa securităţii. Un parteneriat transatlantic dinamic şi robust reprezintă un factor crucial în articularea unor răspunsuri eficiente la provocările de securitate cu care se confruntă comunitatea democraţiilor transatlantice.

·         Acordăm o atenţie specială procesului de adaptare pe termen lung a Alianţei (politică, militară şi instituţională), spre a răspunde în mod eficient provocărilor mediului de securitate, inclusiv cele provenite din vecinătăţile estică şi sudică. În cadrul acestui proces, o prioritate deosebită pentru țara noastră o constituie consolidarea apărării colective, îndeosebi a posturii de descurajare și apărare a Alianței. În acest domeniu, România urmărește punerea în practică a deciziilor privind prezența înaintată pe flancul estic al Alianței, îndeosebi a prezenței înaintate adaptate pentru regiunea Mării Negre.

2.  Îndeplinirea responsabilităţilor de membru NATO legate de participarea la operaţiunile şi misiunile Alianţei

·         România contribuie la toate misiunile şi operaţiunile Alianţei, inclusiv la cele din afara spaţiului euro-atlantic.

·         Participarea ţării noastre la operaţiunile şi misiunile NATO oferă o susţinere concretă a angajamentelor politice asumate de România ca membru al Alianţei Nord-Atlantice, amplificându-i credibilitatea de aliat.

3.  Sprijinirea rolului NATO de furnizor de stabilitate, promotor al reformelor şi cooperării regionale în vecinătatea imediată a României (Balcanii şi regiunea Mării Negre)

·         România consideră că frontiera comunităţii euro-atlantice, bazate pe democraţie, libertate şi securitate nu trebuie să se oprească la frontiera estică a României.

·         Considerăm că Europa nu poate fi completă fără integrarea Balcanilor de Vest în structurile europene şi euro-atlantice. Prin sprijinirea fermă a acestei perspective şi a reformelor derulate de statele din regiune, vom putea contribui la modelarea unui climat de stabilitate pe termen lung.  

·         La estul Alianţei, România a fost şi va continua să fie un avocat ferm şi activ al consolidării parteneriatului cu Republica Moldova, în sprijinul evoluţiei democratice şi vocaţiei sale europene. De asemenea, România susține parteneriatul special al NATO cu Ucraina și contribuie la sprijinul acordat de Alianță acestui stat în domeniul reformelor. România sprijină, totodată, parteneriatul NATO-Georgia și integrarea Georgiei în cadrul structurilor euro-atlantice.

·         Parte a Europei şi punte către Asia Centrală şi Afganistan, regiunea Mării Negre este o componentă importantă a securităţii euro-atlantice. România contribuie la dezvoltarea modalităţilor prin care NATO poate susţine eforturile statelor riverane de consolidare a securităţii regionale.

4.  Dezvoltarea parteneriatelor NATO cu UE şi ONU

·         Parteneriatele NATO cu UE şi ONU asigură cooperarea în problemele de interes comun şi contribuie semnificativ la contracararea ameninţărilor şi provocărilor   la adresa securităţii internaţionale.

·         România a sprijinit constant dezvoltarea dialogului şi cooperării NATO - UE în cât mai multe domenii de interes comun, cu respectarea specificităţii şi autonomiei de decizie a fiecăreia dintre cele două organizaţii.

·         Relaţia Alianţei Nord-Atlantice cu Organizaţia Naţiunilor Unite este una de o relevanţă deosebită pentru contribuția NATO la pacea și securitatea la nivel internațional. Susţinem dezvoltarea în continuare a acestei cooperări.

Actualizare: Aprilie 2017

 

  In prim plan

  Întâlnirea ministrului apărării naţionale cu secretarul american al apărării

  13.02.2020

  Miercuri, 12 februarie, în marja Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut loc întâlnirea…

  Întâlniri bilaterale ale ministrului apărării naţionale în marja Reuniunii ministeriale a NATO

  13.02.2020

  În contextul participării la Reuniunea ministerială a NATO, ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a avut …

  The official opening of the photo exhibition “Afghanistan: Faces of War”

  12.02.2020

  On February 12, Deputy Secretary General Mircea Geoană, Defense Minister Nicolae Ciucă, and the Chairman of the Military…