România în NATO

Securitatea energetica

Securitatea energetică nu este un domeniu nou de discuţie şi acţiune în cadrul NATO, însă după Summit-ul de la Riga (2006) a început să fie considerat parte a unei politici consistente și cuprinzătoare.

România este una dintre ţările NATO care au susţinut asumarea de către Alianţa Nord-Atlantică a unui rol mai proeminent şi mai activ în domeniul securităţii energetice, având convingerea că, prin experienţa şi capacităţile sale, Alianţa poate amplifica valoarea eforturilor altor actori naţionali şi internaţionali importanţi.

În continuarea sarcinii trasate la reuniunea NATO la vârf de la Riga, a fost prezentat, în cadrul Summit-ului de la București din aprilie 2008, un raport privind „Rolul NATO în domeniul securităţii energetice”. Aliaţii au identificat astfel principiile care guvernează abordarea NATO în domeniu şi au definit o serie de opţiuni şi recomandări pentru activităţi ulterioare. Pornind de la aceste principii, s-a decis ca, în paralel cu continuarea consultărilor privind riscurile la adresa securităţii energetice, NATO să se implice în următoarele domenii conexe: schimbul de informaţii; proiectarea stabilităţii; încurajarea cooperării internaţionale şi regionale; acordarea de sprijin pentru managementul consecinţelor şi pentru protecţia infrastructurii critice energetice.

Raportul pregătit ulterior pentru Summit-ul de la Strasbourg / Kehl, din 2009, a notat progresele înregistrate în domeniul securităţii energetice în cele cinci arii de acţiune identificate. A subliniat, totodată, că aspecte precum furnizarea sigură şi stabilă de energie, diversificarea rutelor, a furnizorilor şi a surselor de energie, precum şi interconectivitatea reţelelor energetice rămân critice. A declarat, în acelaşi timp, continuarea sprijinului pentru eforturile de promovare a securităţii infrastructurii energetice.

Aceste poziţii au fost reafirmate şi în cadrul Summit-ului NATO de la Lisabona, 19-20 noiembrie 2010. Conceptul Strategic al NATO, adoptat la Lisabona, evidenţiază poziţia esenţială a resurselor energetice în definirea mediului de securitate pentru statele aliate şi – în acest context - importanţa securităţii rutelor de transport a resurselor energetice. Printre noile ameninţări la adresa securităţii, domeniul energetic este unul cu un potențial ridicat de a face obiectul acestor ameninţări. Ca atare, Conceptul Strategic prevede ca NATO să-şi dezvolte capacitatea de a contribui la securitatea energetică, inclusiv la protejarea infrastructurii critice energetice, a zonelor de tranzit şi a rutelor, în cooperare cu partenerii şi prin consultări interaliate pe baza evaluărilor strategice şi a planificării prealabile.

La Summit-ul NATO de la Chicago din 2012 a fost reiterată poziţia aliată conform căreia Alianţa va continua să-şi concentreze eforturile în ariile care aduc valoare adăugată domeniului securităţii energetice conform profilului organizaţiei. În acest sens, un rol important l-a avut deschiderea şi activitatea Centrului de excelenţă pentru securitate energetică de la Vilnius şi care și-a propus să exploreze dimensiunea eficientizării utilizării resurselor energetice în teatrele de operaţii; dezvoltarea eforturilor privind protecţia infrastructurii critice energetice; dezvoltarea consultărilor politice şi a cooperării practice cu statele partenere ale Alianţei.

În cadrul Alianţei, securitatea energetică continuă să fie unul dintre domeniile polemice, opiniile aliaţilor variind de la recomandarea privind creşterea profilului şi extinderea ariei de activităţi în domeniu, până la o abordare precaută susţinută de argumentul conform căruia acest domeniu presupune  preponderent decizie la nivel naţional.

 

Extras din Declarația Summit-ului din Țara Galilor (2014), adoptată de șefii de stat și de guvern participanți la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic: 

,,109. O aprovizionare constantă şi sigură cu energie, diversificarea rutelor, a furnizorilor şi a resurselor energetice, precum şi interconectivitatea reţelelor de energie au în continuare o importanţă critică. În timp ce aceste chestiuni sunt în primul rând în responsabilitatea guvernelor naţionale şi a altor organizaţii internaţionale, NATO urmăreşte cu atenţie schimbările relevante din domeniul securităţii energetice, inclusiv în ceea ce priveşte criza ruso-ucrainiană şi instabilitatea în creştere din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. Vom continua să ne consultăm şi să dezvoltăm capacitatea noastră de a contribui la securitatea energetică, concentrându-ne pe zonele unde NATO poate aduce un plus de valoare. În special, vom întări capacitatea noastră de conştientizare asupra dezvoltărilor din domeniul energetic cu implicaţii de securitate asupra Aliaţilor şi Alianţei; vom dezvolta în continuare competenţa NATO în ceea ce priveşte sprijinirea protecţiei infrastructurii energetice critice; şi vom continua să lucrăm în vederea îmbunătăţirii semnificative a eficienţei energetice a forţelor noastre militare şi, în acest sens, am luat notă de Cadrul de Apărare Verde. De asemenea vom îmbunătăţi eforturile în ceea ce priveşte pregătire şi educaţia, vom continua să ne implicăm cu ţările partenere, de la caz la caz, şi să ne consultăm cu organizaţiile internaţionale relevante, inclusiv cu Uniunea Europeană, după caz. Astăzi am luat notă de raportul de progres privind rolul NATO în domeniul securităţii energetice şi am însărcinat Consiliul să continue să rafineze rolul NATO în domeniul securităţii energetice în concordanţă cu principiile şi directivele agreate la Summit-ul de la Bucureşti şi direcţiile oferite de Summit-urile subsecvente şi de Conceptul Strategic. Am dat sarcină Consiliului să redacteze un nou raport de progres pentru următorul Summit.’’

Actualizat: ianuarie 2015

Întrevederea secretarului de stat George Ciamba cu asistenți ai secretarului general al NATO

22.02.2017

Alături de întâlnirea cu secretarul general adjunct, programul vizitei la sediul NATO a secretarului de stat pentru…

Întrevederea secretarului de stat George Ciamba cu adjunctul secretarului general al NATO Rose Gottemoeller

22.02.2017

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euro-atlantic, George Ciamba, a întreprins, în…

Vizita la NATO a secretarului de stat George Ciamba

21.02.2017

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euro-atlantic, George Ciamba, se va deplasa, în…