România în NATO

Apărarea cibernetică

Ameninţările la adresa securităţii cibernetice au devenit din ce în ce mai serioase în ultimii ani. Ele nu sunt limitate de frontiere şi înregistrează o creştere a frecvenţei şi a gradului de sofisticare. Apartenenţa universală a spaţiului cibernetic, riscurile de securitate pe care le implică atacurile cibernetice şi caracterul global al efectelor lor impun eforturi de cooperare internaţională pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice.

Fiind o Alianță pentru apărare, NATO a identificat și a recunoscut, încă de la începutul deceniului trecut, gravitatea ameninţărilor cibernetice şi importanţa protecţiei reţelelor informatice.

Apărarea cibernetică a apărut pe agenda NATO la Summit-ul de la Praga din 2002 şi a fost ulterior confirmată ca prioritară la Summit-ul de la Riga, din 2006. O politică în domeniu a fost agreată, pentru prima dată, de şefii de state şi de guverne la Summit-ul de la Bucureşti, în aprilie 2008. Evoluţia rapidă a atacurilor şi caracterul lor sofisticat au determinat plasarea temei în centrul agendei de securitate a NATO. Conceptul Strategic adoptat la Summit-ul de la Lisabona (2010) menționează ameninţările din domeniul cibernetic, arătând că acestea pot viza direct securitatea infrastructurilor naţionale vitale și pot atinge niveluri de natură a pune în pericol “prosperitatea, securitatea şi stabilitatea naţională şi euro-atlantică”. În consecinţă, acest tip de provocări impune dezvoltarea de către Alianţă a capacităţii de prevenire, detectare şi apărare împotriva lor, de redresare în urma apariţiei lor, de consolidare şi coordonare a capabilităţilor naţionale de apărare cibernetică. În timp ce Conceptul Strategic stabileşte strategia NATO în domeniu pentru următoarea decadă, Declaraţia Summit-ului de la Lisabona prevedea revizuirea în profunzime a actualei politici aliate, vizând adaptarea acesteia la dinamica mediului de securitate.

La Summit-ul din Țara Galilor (2014), șefii de state și de guverne NATO au andosat noua Politică întărită în domeniul apărării cibernetice, care subliniază faptul că apărarea cibernetică este parte a sarcinii de bază a NATO privind apărarea colectivă. Documentul reafirmă principiile indivizibilităţii securităţii Aliaţilor, precum şi ale prevenţiei, detectării, rezistenţei, recuperării şi apărării. Reaminteşte faptul că responsabilitatea fundamentală a NATO în domeniul apărării cibernetice este de a-şi apăra propriile reţele, precum şi faptul că asistenţa către Aliaţi trebuie abordată în concordanţă cu spiritul solidarităţii, cu sublinierea responsabilităţii Aliaţilor de a-şi dezvolta capacităţile relevante în vederea protejării reţelelor naţionale. De asemenea, documentul menţionează faptul că dreptul internaţional, inclusiv dreptul internaţional umanitar şi Carta ONU, se aplică în domeniul cibernetic. O decizie pentru stabilirea situaţiei în care un atac cibernetic ar putea să conducă la invocarea art. 5 va fi luată de Consiliul Nord-Atlantic de la caz la caz.

La Summit-ul de la Varșovia (2016), aliații au recunoscut spațiul cibernetic ca domeniu operațional, în care NATO trebuie să fie în măsură să se apere la fel de eficient ca și în spațiul aerian, terestru și maritim, menținându-și libertatea de acțiune în toate circumstanțele. Tot la Summit-ul de la Varșovia, șefii de state și guverne aliați s-au angajat să acționeze cu prioritate pentru consolidarea apărării cibernetice a rețelelor și infrastructurilor naționale, pentru întărirea rezilienței acestora și a abilității de a răspunde rapid și eficient la atacurile cibernetice, inclusiv în contextul unor acțiuni de tip hibrid.

La Summit-ul de la Bruxelles din 2018, Aliații au convenit asupra modalității de integrare a capacităților cibernetice suverane, oferite voluntar de către statele aliate în cadrul operațiilor și misiunilor Alianței. Totodată, au decis să considere în mod individual, atunci când este cazul, atribuirea de activități cibernetice maligne și să răspundă de o manieră coordonată, admițând faptul că atribuirea unui atac cibernetic este o prerogativă exclusiv națională. 

Pentru informații suplimentare: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133177.htm?selectedLocale=en

Actualizat: iulie 2018

In prim plan

NATO Secretary General highlights Romania’s contributions to Euro-Atlantic security

09.01.2020

Secretary General Jens Stoltenberg underscored Romania’s valued contributions to NATO in a meeting with Prime Minister…

Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Romania, Ludovic Orban

09.01.2020

Last Last updated: 09 Jan. 2020 15:10 (As delivered) Prime Minister Orban, Ludovic, A…

Visit to NATO by the Prime Minister of Romania

07.01.2020

On Thursday 09 January 2020, the NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, will meet the Prime Minister of Romania, Mr.…