România în NATO

Programul Ştiinţă pentru Pace şi Securitate

Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS) este un instrument care contribuie la dezvoltarea dialogului și cooperării cu state partenere, prin dezvoltarea de proiecte în domeniul științei și inovației. Acestea urmăresc sprijinirea obiectivelor fundamentale ale Alianței și vizează ariile de interes prioritar în relația cu partenerii. În unele cazuri, Programul SPS reprezintă prima legătură concretă a Alianței cu un stat partener.

Înființat în 1958, Programul contribuie la obiectivele Alianței și promovează cooperarea regională prin programe și activități științifice. De-a lungul istoriei sale îndelungate, Programul SPS a fost adaptat la noi cerințe. În acest scop, a avut loc o reorientare cuprinzătoare a Programului în anul 2013, care vizează, pe lângă cooperarea științifică, un spectrum mai amplu de activități strategice.   

Prioritățile de cercetare au în vedere obiectivele strategice ale NATO (sprijinul operațiilor derulate de Alianță, creșterea capacității de luptă împotriva terorismului și a altor amenințări de Securitate). Aceste proiecte se pot referi la detectarea substanțelor și a materialelor explozive, protecția fizică împotriva atacurilor cu arme chimice, biologice, radiologice și nucleare, pregătirea pentru situații de urgență, apărarea cibernetică, securitatea cibernetică și siguranța mediului, implementarea Rezoluției ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea (UNSCR 1325). 

Practic, prin intermediul programului SPS se asigură colaborarea între oamenii de știință și experții din statele membre NATO și partenere pe trei dimensiuni fundamentale: știință, parteneriat și securitate.

Prioritățile Programului SPS derivă din prevederile Conceptului Strategic al NATO, agreat la Summit-ul NATO de la Lisabona din 2010, precum și din Obiectivele strategice de parteneriat în relația cu partenerii, așa cum au fost agreate la Berlin, în aprilie 2011. 

Finanțarea SPS

Programul SPS sprijină cooperarea pe baza a trei mecanisme : programe multi-anuale de cercetare, seminarii și cursuri de instruire. Aplicanții interesați pot depune propuneri de activități care se încadrează în aceste mecanisme.

În acest scop, se poate transmite aplicația spre finanțare (presupune identificarea unui director de proiect din minim un stat aliat și unul partener). Aplicația trebuie să vizeze prioritățile-cheie ale SPS și trebuie să aibă legătură cu securitatea. După primirea aplicației de către Echipa SPS din cadrul NATO, aceasta va fi supusă unui proces de evaluare, în vederea aprobării, din punct vedere științific și politic. 

Pentru mai multe detalii accesați:  http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

Actualizat:  Martie 2017

 

In prim plan

NATO Secretary General highlights Romania’s contributions to Euro-Atlantic security

09.01.2020

Secretary General Jens Stoltenberg underscored Romania’s valued contributions to NATO in a meeting with Prime Minister…

Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Romania, Ludovic Orban

09.01.2020

Last Last updated: 09 Jan. 2020 15:10 (As delivered) Prime Minister Orban, Ludovic, A…

Visit to NATO by the Prime Minister of Romania

07.01.2020

On Thursday 09 January 2020, the NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, will meet the Prime Minister of Romania, Mr.…